Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cân bằng của một vật có trục quay cố định.Momen lực - Loigiaihay Momen lực là gì? ngẫu lực là gì? Quy tắc momen lực - VẬT LÝ PT bài 18. cân bằng của vật có trục quay cố định. mômen lực bài tập cân bằng của một vật có trục quay cố định, momen lực bài tập, giải bài tập momen lực lớp 10, cách xác định chiều của momen lực, bài tập momen lực có đáp án, bài tập về momen lực, quy tắc hợp lực song song cùng chiều, quy tac hop luc songsong cung chieu

I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định

Bài 1. Momen lực đối với một trục quay là gì?

Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật

Hãy vận dụng quy tắc momen lực

Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6)

Hãy giải thích nguyên tắc hoạt động của chiếc cân

Bài học xem nhiều