Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

A.The + ADJECTIVE: được dùng như một danh từ (a noun) để chỉ mộ t nhóm/ giới và có nghĩa số nhiều.

A.The + ADJECTIVE: được dùng như một danh từ (a noun) để chỉ mộ t nhóm/ giới và có nghĩa số nhiều.
e.g.: They're going to build a school for the blind.
(Họ định xây một trường học cho người mù.)
People should pay attention to the abandoned.
(Người ta nên chú ý đến những người bị bỏ quên.)
B.1. USED TO [ju:ste ] + bare infinitive: được dùng diễn tả một thói quen hay một tình huống trong quá khứ mà nay không còn.
e,g: He used to play chess but he doesn’t now.
(Ông ấy đã từng chơi cờ nhưng nay không còn chơi nữa.)
This man used to be a tennis champion.
(Người đàn ông này đã từng là nhà vô địch quần vợt.)
B.2,USED TO :còn được dùng diễn tả trạng thái.
e.g.: She used to he fat.
(Cô ấy đã từng mập.)
a.Question form (Dạng nghi vấn ).
Did + S + use to + V (bare infinitive) + O/A?
e.g.: Did your father use to teach in a secondary school?
(Phải cha bạn đã từng dạy ở một trường trung học phổ thông không ?)                                   Did there use to be a zoo in your town?
(Phải đã từng có một vườn thú ở thành phố của bạn không?)
b.Negative form (Dạng phủ định).
s + did not + use to + bare infinitive + O/A.                                                                                 e.g: He didn't use to drink tea in the morning but he does now.                                            ( Anh ấy đã từng không uống trà buối sáng, nhưng bây giờ anh ấy uống)                            My father didn't use to do morning exercise, but now he does                                              ( Cha tôi đã không từng tập thể dục buổi sáng, nhưng bây giờ ông ấy tập )                         Chú ý: USE TO ở dạng nghi vấn và phủ định vẫn được đọc là [ 'ju:ste]                                 Khi USE TO diễn tả công việc thường làm suốt một thời gian dài trong quá khứ, nó có thể được thay bởi WOULD.                                                                                                                e.g: He used to jog nearly every morning.                                                                            ( Ông ấy đã từng chạy bộ gần như mỗi sáng)                                                           Tuy nhiên WOULD không được dùng thay cho USED TO diễn tả trạng thái.                                     e.g: Mary used to be thin                                                                                                      Chúng ta không nói " Mary Would be thin"                                                              2.BE/ GET USED TO : được diễn tả sự quen thuộc, và được theo sau bởi một cụm danh từ ( a noun phrase) hoặc cụm danh động từ ( a gerund phrase).                                                            Be/ Get used to + noun phrase / gerund phrase                                                              e.g: He's from England. He's used to driving on the left.                                                          (Anh ấy quê ở anh. Anh ấy quen lái xe bên trái)                                                                   Does that foreigner get used to hot weather?                                                                      ( Người ngoại quốc đó quen với thời tiết nóng không?)                                                Be/ get used to có thế được thay bằng Be/ Get accustomed to                                                     e.g: He used to live in the country. He's accustomed to getting up early.                                     ( Anh ấy đã từng sống ở miền quê. Anh ấy quen thức dậy sớm)                              C .WHICH ( Relative pronuon/ Connector)                                                                   Which, quan hệ đại từ, có thể có một tiền ngữ( an antecedent) là:                                             * một từ ( a word)  hay một cụm từ ( a phrase)                                                                         e.g: the book( which) you lent me is very interesting                                                                 ( Cuốn sách bạn cho tôi mượn rất hay)                                                                   * hay một mệnh đề đứng trước nó.                                                                                           e.g: He's always late for work, which annoys his boss a lot                                                        ( Anh ấy luôn luôn đến chỗ làm trễ, điều ấy làm phiền chủ anh ấy nhiều)