Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đến giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là công xưởng của thế giới.

- Đến giữa thế kỉ XIX, Anh được mệnh danh là công xưởng của thế giới.

- Luôn Đôn trở thành một trung tâm thương mại với 80 vạn dân và là thủ đô đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa.