Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

CÁCH DÙNG NHỮNG CÂU HỎI WH -? VÀ HOW? - Loigiaihay Câu hỏi và từ để hỏi trong tiếng Anh - VietJack Wh-questions | Diễn Đàn Sinh Viên Sư Phạm Kỹ Thuật SPKT.NET

Why ? có nghĩa là (tại sao ? vì sao ?), When ? có nghĩa là (khi nào ? lúc nào?), Where ? có nghĩa là (ở đâu ? chỗ nào ?),

What thường được dùng để hỏi cho nhiều thứ: What for ? (để làm gì vậy ?)

Who là chủ từ :Who keeps the keys ? (động từ xác định) (Ai giữ những chìa khóa?);Who/whom là túc từ của một động từ

Dùng cho người, dùng cho đồ vật,dùng cho người hay vật khi sự chọn lựa được giới hạn

ever không cần thiết có trong câu nhưng được thêm vào để nhấn mạnh sự ngạc nhiên/sự kinh ngạc/sự giận dữ/sự mất tinh thần của người nói

Which (đại từ) của người không được dùng một mình như là chủ từ của một động từ, có thể được dùng cho người khi chỉ có rất ít ý tưởng của sự hạn chế.

Who, whom: trong tiếng Anh chính thức chúng ta dùng giới từ + whom nhưng Nhưng trong tiếng Anh thường đàm thì chúng ta đưa giới từ đến cuối câu..

Who, whose, which, what . khi dùng như chủ từ thường được theo sau bằng một động từ xác định chứ không phải là một nghi vấn

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1217
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1157
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1133
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1112