Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cách dùng Be -have- do Cô Mai Phương - YouTube Chia sẻ cách dùng Do, Make, Have, Take, Go, Get - Đào Tạo tiếng anh CÁCH DÙNG “BE, HAVE, DO” - Moon cách sử dụng take trong tiếng anh, cách dùng put, cách sử dụng take và make, khi nào dùng did, cách sử dụng của take và get, cách dùng dont và doesn't, cấu trúc nhấn mạnh trong tiếng anh, cách dùng take và get

Các thành phần chính : be, was, been; Danh động từ/hiện tại phân từ : being

Cấu trúc be + nguyên mẫu: như I am to go là rất quan trọng và có thể được dùng: Truyền đạt những mệnh lệnh hay những chỉ dẫn

be là động từ thường dùng để chỉ: sự tồn tại của, hay để cung cấp tin tức về người hay vật

Khi một danh từ tượng trưng cho một người hay vật không xác định làm chủ từ của động từ be chúng ta thường dùng there + be + danh từ

It is+ tính từ; there is + danh từ; It is, there is chỉ khoảng cách và thời gian; It is dùng để nhận diện và there is + danh từ/đại từ

Have được dùng với quá khứ phân từ để tạo nên các thì: Hiện tại hoàn thành (present perfect), Quá khứ hoàn thành (Past perfect.)..

Cấu trúc have + túc từ + quá khứ phân từ được dùng một cách thông tục để thay thế một động từ thụ động thường liên quan đến một số tai nạn hay vận xui

Had ở đây là một quá khứ không thật, nghĩa của nó là hiện tại hay tương lai

Đây là nghĩa cơ bản của have; have được chia với do cho những hành động theo thói quen

have cũng có thể được dùng với nghĩa :—"take" (a mael/food hay drink);—"give" (a party);—"experience","enjoy"

Bài học xem nhiều

Gender-giống

Gender-giống

  • 14-06-2017
  • 1217
Số nhiều (plurals)

Số nhiều (plurals)

  • 14-06-2017
  • 1157
Dạng be going to

Dạng be going to

  • 14-06-2017
  • 1133
Việc bỏ A/ an

Việc bỏ A/ an

  • 14-06-2017
  • 1112