Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Soạn bài cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - Học Tốt Ngữ Văn Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - VietJack Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp - TuThienBao cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp là gì, ví dụ về cách dẫn gián tiếp, ví dụ về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp, so sánh cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp, ví dụ về lời dẫn trực tiếp, lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp lớp 4, viết đoạn văn có sử dụng lời dẫn trực tiếp, sự phát triển của từ vựng

Phần in đậm được tách ra khỏi phần đứng trước băng dâu hai chấm và dấu ngoặc kép.

2. Các em viết đoạn văn, trích dần ý kiến theo hai cách: cách dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp: