Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mâu thuẫn quyền lợi đất đai , dầu mỏ , nguồn nước

Trả lời:

Các vấn đề : 
- Mâu thuẫn quyền lợi đất đai , dầu mỏ , nguồn nước 
- Đình kiến dân tộc , tôn giáo , văn hóa 
- Sự can hiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài 
Cần giải quyết ngay vấn đề đói nghèo và chính trị vì để cho người dân sống được ổn định , có nơi được an cư lập nghiệp