Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các truyện Trầu Cau, bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang đã có.

Các truyện Trầu Cau, bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang đã có :
- Tình nghĩa anh em, xóm làng.
- Lòng biết ơn tổ tiên.