Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Loigiaihay Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Toán 7 - Loigiaihay Toán lớp 7, Hình học , Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông chuyên đề các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, bài tập chứng minh 2 tam giác bằng nhau, luyện tập các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông, tính chất về góc của tam giác cân, các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông, phát biểu ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác, phát biểu các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông, nêu các cách chứng minh một tam giác là tam giác cân

1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông. - Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau(theo trường hợp c.g.c)

Bài 63. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC(H thuộc BC). Chứng minh rằng:

Bài 64. Các tam giác vuông ABC và AEF có...

Bài 65. Các tam giác ABC cân tại A

Bài 66. Tìm các am giác bằng nhau trên hình 148