Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - Toán 7 Lý thuyết về các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Tiết 5: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng giải bài tập toán 7 bài các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, định nghĩa 2 góc đồng vị, một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song tạo ra số cặp góc không chung đỉnh bằng nhau là, bài 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1, hai góc trong cùng phía bù nhau, hai đường thẳng song song lớp 7, góc sole trong là gì, hai góc đối đỉnh

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.