Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Các cấp tổ chức của thế giới sống - Cadasa Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 9 sinh học lớp 10 - Loigiaihay Các cấp tổ chức của thế giới sống - Quảng Văn Hải đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống, các cấp tổ chức của thế giới sống violet, nêu các cấp tổ chức sống cơ bản, sự sống được tiếp diễn liên tục là nhờ, soạn bài các cấp tổ chức của thế giới sống, bài tập các cấp tổ chức của thế giới sống, các giới sinh vật, tại sao nói thế giới sống liên tục tiến hóa

Để nghiên cứu sự sống các nhà sinh học thường tập trung vào nghiên cứu các đặc điểm của cơ thể sống.

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, 2. Hệ thống mở và tự điều chỉnh, 3. Thế giới sống liên tục tiến hóa.

Câu 1. Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức cơ bản.

Bài học xem nhiều

Lục lạp

Lục lạp

  • 17-06-2017
  • 15045
Lưới nội chất

Lưới nội chất

  • 17-06-2017
  • 1521
Ti thể

Ti thể

  • 17-06-2017
  • 1468
Giảm phân II

Giảm phân II

  • 17-06-2017
  • 1407