Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vật nào dưới đây có tác dụng từ?

Vật nào dưới đây có tác dụng từ?

A. Một pin còn mới đặt riêng trên bàn;

B. Một mảnh nillong đã được cọ xát mạnh;

C. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua;

D. Một đoạn băng dính.

Hướng dẫn giải:

Chọn C