Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường

Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường nào?

Hướng dẫn giải:

Âm thanh xung quanh truyền đến tai ta nhờ môi trường không khí