Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hình 24.6 cho biết chiều dòng điện chạy

Hình 24.6 cho biết chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. Hãy dùng quy tắc nắm bàn tay phải để xác định tên các từ cực của ống dây.

Hướng dẫn giải:

Đầu A của ống dây là cực Bắc , đầu B là cực Nam.