Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hình 23.6 cho hình ảnh hai từ phổ của hai nam châm đặt gần nhau

Hình 23.6 cho hình ảnh hai từ phổ của hai nam châm đặt gần nhau. Hãy vẽ một số đường sức từ và chỉ rõ chiều của chúng

Hướng dẫn giải:

Các đường sức từ được biểu diễn trên hình có chiều từ cực Bắc của nam châm bên trái sang cực Nam của thanh nam châm bên phải.