Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Em có thể làm cho một số vật

Em có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối....phát ra âm được không?

Hướng dẫn giải:

Có thể làm cho một số vật như tờ giấy, lá chuối....phát ra âm bằng một trong các cách sau:

- Vò tờ giấy, lá chuối...

- Xé tờ giấy, lá chuối...

- Có thể cuộn tròn lá chuối thành hình một cái kèn rồi thổi, kèn chuối sẽ kêu.