Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát đèn khi công tắc đóng

Quan sát đèn khi công tắc đóng và cho biết dung dịch muối đồng sunfat là chất dẫn điện hay cách điện ?

Hướng dẫn giải:

Dung dịch muối đồng sunfat là chất dẫn điện vì đèn trong mạch sáng.