Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nếu có một kim nam châm thì em làm thế nào

Nếu có một kim nam châm thì em làm thế nào để phát hiện ra trong dây dẫn AB có dòng điện hay không ?

Hướng dẫn giải:

Đặt kim nam châm lại gần dây dẫn AB. Nếu kim nam châm lệch khỏi hướng Nam- Bắc thì dây dẫn AB có dòng điện chạy qua và ngược lại