Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đổi đầu một trong hai nam châm rồi đưa chúng lại gần nhau.

Đổi đầu một trong hai nam châm rồi đưa chúng lại gần nhau. Có hiện tượng gì xảy ra với các nam châm?

Hướng dẫn giải:

Đổi đầu một trong hai nam châm rồi đưa chúng lại gần nhau, các cực cùng tên của hai nam châm sẽ đẩy nhau.