Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Âm truyền đến tai qua những môi trường nào?

Âm truyền đến tai qua những môi trường nào?

Hướng dẫn giải:

Âm truyền đến tai qua những môi trường: rắn, lỏng, khí.