Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát thí nghiệm của giáo viên

Quan sát thí nghiệm của giáo viên được bố trí như hình 22.2 cà hãy cho biết:

a) Có hiện tượng gì xảy ra với các mảnh giấy khi giáo viên đóng công tắc?

b) Từ quan sát trên, hãy cho biết dòng điện đã gây ra tác dụng gì với dây sắt AB.

Hướng dẫn giải:

a) các mảnh giấy bị cháy đứt và rơi xuống.

b) Dòng điện làm dây AB nóng lên các mảnh giấy bị cháy đứt.