Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mắc mạch điện như đúng sơ đồ

Mắc mạch điện như đúng sơ đồ đã vẽ ở cầu C2, tiến hành kiểm tra và đóng công tắc để đảm bảo mạch điện kín và đèn sáng.

Trả lời:

Học sinh mắc mạch điện theo một trong các sơ đồ của câu C2 để kiểm tra