Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường

Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường nào khi nghe thấy tiếng gõ?

Hướng dẫn giải:

Âm truyền đến tai bạn C qua môi trường rắn