Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy vẽ một sơ đồ khác đã so

Hãy vẽ một sơ đồ khác đã so với sơ đồ đã vẽ ở câu C1 bằng cách thay đổi vị trí các kí hiệu trong sơ đồ này.

Trả lời:

Một trong các sơ đồ sau: