Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3.

Hướng dẫn giải:

Dòng điện chạy qua đoạn dây AB có chiều từ B đến A