Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm hiểu vôn kế

Tìm hiểu vôn kế

1. Trên mặt vôn kế có ghi chữ V. Hãy nhận biết kí hiệu này ở các vôn kế trong hình 25.2a,b.

2. Trong các vôn kế ở hình 25.2, vôn kế bào dùng kim, vôn kế nào hiện số ?

3. hãy ghi đầy đủ vào bảng 1.

Hướng dẫn giải:

1.Một chôt của vôn kế có ghi dấu "+" (cực dương), chốt kia có ghi dấu "-" (cực âm).

2. Vôn kế hình 25.2a và 25.2b dùng kim. Vôn kế hình 25.2c hiện số.

3. Bảng 1