Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhận xét hình dạng của các đường sức từ?

Nhận xét hình dạng của các đường sức từ?

Hướng dẫn giải:

Đường sức từ ở trong và ngoài ống dây có dòng điện chạy qua tạo thành những đường cong khép kín.