Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhận xét về sự sắp xếp của các kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ (hình 23.3).

Nhận xét về sự sắp xếp của các kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ (hình 23.3).

Hướng dẫn giải:

Các kim nam châm nằm dọc theo một đường sức từ định hướng theo một chiều nhất định.