Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhận xét về tác dụng từ của ống dây

Nhận xét về tác dụng từ của ống dây có lõi sắt non và ống dây có lõi thép khi ngắt dòng điện qua ống dây?

Hướng dẫn giải:

Khi ngắt dòng điện chạy qua ống dây, lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép vẫn giữ được từ tính.