Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Buổi đầu dựng nước và giữ nước - Soạn bài online Buổi đầu dựng nước và giữ nước – Kho tư liệu lịch sử lớp 4 – lớp 5 BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC - Matran nam 179 tcn co su kien gi, đầu dựng đẹp, sự kiện lịch sử năm 179 trước công nguyên, su kien lich su nam 179 tcn, khoang 700 nam truoc cong nguyen co su kien gi

Nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào và ở khu vực nào trên đất nước ta ?

Dựa vào bài học, em hãy mô tả một số nét về cuộc sống của người Lạc Việt (bằng lời, bằng đoạn văn ngắn hoặc bằng hình vẽ).

Em biết những tục lệ nào của người Lạc Việt còn tồn tại đến ngày nay ?

Vùng Cổ Loa trên lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (hình 1, bài 1) là:

Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Thành tựu đặc sắc về quốc phòng của người dân Âu Lạc là gì ?

Lịch sử lớp 4 - BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC