Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập - Loigiaihay Bài 8 : Nước ta buổi đầu độc lập | Học trực tuyến - Hoc24 Bài 8 : Nước ta buổi đầu độc lập - Hỏi đáp | Học trực tuyến - Hoc24 soạn bài nước ta buổi đầu độc lập, tên của nước ta buổi đầu thành lập là gì, buổi đầu độc lập nhà lý đóng đô ở đâu, từ buổi đầu độc lập đến thời hậu lê, lich su 7 bai 9

Đinh Bộ Lĩnh xây dựng lực lượng ở vùng Hoa Lư, liên kết với một số sứ quân rồi đem quân đi đánh các sứ quân khác.

Triều đình lục đục, tranh giành nhau ngai vàng.

Em biết gì thêm về thời thơ ấu của Đinh Bộ Lĩnh?

Đinh Bộ Lĩnh đã có công gì trong buổi đầu độc lập của đất nước ?

Em hãy trình bày tình hình nước ta trước khi quân Tống sang xâm lược.

Lê Hoàn lên ngôi (Lê Đại Hành), lập ra nhà Lê (sử cũ gọi là nhà Tiền Lê).

Em hãy trình bày kết quả cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.

Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thuỷ, bộ ồ ạt tiến vào xâm lược nước ta.

Dựa vào nội dung và hình 2 của bài, hãy trình bày diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược.