Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mẫu biên bản cuộc họp - VnDoc Các mẫu biên bản thông dụng rất hay - TaiLieu Mẫu Biên bản. biên bản lớp 9, cách viết biên bản làm việc, mẫu biên bản sự việc, mẫu biên bản làm việc, mẫu biên bản vi phạm, mẫu biên bản họp lớp, mẫu biên bản cuộc họp, mẫu biên bản cuộc họp lớp

Biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của “Đám cưới Chuột"

Dựa vào bức tranh “Dám cưới chuột" (hoặc một tranh phê bình trên báo chí) em hãy làm một biên bản vụ đó

Hôm nay tại văn phòng chúng tôi, tại phố Chuột. Chúng tôi đã làm biên bản về việc ông Mèo ăn hối lộ của nhà Chuột nhân dịp có đám cưới. Sự việc như sau: