Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

MÔN TOÁN BẢNG NHÂN 8 LỚP 3 - YouTube Toán lớp 3: BẢNG NHÂN 8. Dễ học, mau thuộc. - YouTube Tiết 53: Bảng nhân 8 (trang 53 sgk) - Toán 3 - Loigiaihay giáo án bảng nhân 8, cuu chuong 7, cách học bảng cửu chương nhanh, bảng cửu chương lớp 3, bảng nhân 9, bảng nhân từ 2 đến 9, bảng cửu chương nhân 9, bảng nhân 9 lớp 3

Bài 1: Tính nhẩm. Bài 2: Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu?