Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bạn hãy chọn và trồng thử một cây bằng thân hoặc rễ hoặc lá của cây mẹ

Bạn hãy chọn và trồng thử một cây bằng thân hoặc rễ hoặc lá của cây mẹ.

Trả lời:

Ở thực vật, cây con có thể mọc lên từ hạt hoặc mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ 

+ Cây trong bằng thân, đoạn thân: xương rồng, hoa hồng, mía, khoai tây.

+ Cây con mọc ra từ thân rễ (gừng, nghệ,…) thân giò (hành, tỏi,…).

+ Cây con mọc ra từ lá (lá bỏng).