Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

[Toán tiểu học][Toán 3, Toán lớp 3] - Bài toán giải bằng hai phép tính Toán lớp 3, Lời giải hay bài tập toán lớp 3 - VnDoc 13. chủ đề bài toán giải bằng hai phép tính (cơ bản) - SlideShare bài toán lớp 3 có 2 lời giải, bài tập toán lớp 3, giải bài toán lớp 3 bằng 2 cách, những bài toán khó lớp 3 có lời giải, bài tập toán có lời văn lớp 3, các dạng toán nâng cao lớp 3 có lời giải, cách giải bài toán lớp 3, bài tập toán lớp 3 cơ bản

Bài 1: Anh có 15 tấm bưu ảnh, em có ít hơn anh 7 tấm bưu ảnh. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu tấm bưu ảnh?