Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài toán giải bằng hai phép tính ( tiếp theo) - Giáo Án Điện Tử [Toán tiểu học][Toán 3, Toán lớp 3] - Bài toán giải bằng hai phép tính Bài 51: Giải bài toán bằng hai phép tính tiếp theo (Giải bài tập 1, 2, 3) các bài toán giải bằng hai phép tính lớp 3, cách giải bài toán lớp 3, bài toán lớp 3 có 2 lời giải, toán lớp 3 nâng cao, giải bài toán bằng 2 cách lớp 3, bài tập toán lớp 3 có lời giải, giáo án bài toán giải bằng hai phép tính lớp 3, các dạng bài tập toán lớp 3

Bài 2.Một thùng đựng 24 lít mật ong, lấy 1 : 3 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong?