Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thực hiên cách may áo tay liền với kiểu cổ tuỳ chọn cần :

I, CHẨN BỊ 

1, Lấy số đo 

2, Tính vải 

3, Lựa chọn kiểu cổ áo ,kiểu trang trí 

4, Các dụng cụ may

II, QUY TRÌNH THỰC HÀNH

1. Vẽ và cắt 

a, Vẽ cắt thân trước

b, Vẽ cắt thân sau 

c, Cắt vải liền cổ áo, nách áo hoặc vẽ và cắt bâu áo 

2, May 

a, Kiểu áo cổ không bâu 

- Ráp đường sườn vai và tay liền 

- Viền cổ thân trước và thân sau 

- May cửa tay

- Ráp sườn thân trước và tay 

- May gấu áo 

- Là và đính khuy

III, ĐÁNH GIÁ