Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài tập luyện thêm về đường thằng đi qua hai điểm

Bài 1. Vẽ hình theo cách diễn đạt sau:

Vẽ 4 đường thẳng a,b,c,d cũng  đi qua một điểm O.

Vẽ đường thẳng m cắt các đường thẳng a,b,c,d lần lượt tại A,B,C,D.

Bài 2. Cho ba điểm A,C,D thẳng  hàng và 3 điểm C,D,B thẳng hàng. Hai đường thẳng  AC và BD có  trùng nhau không? tại sao?

Bài 3. Cho biết ba đường thẳng phân biệt a,b,c có một điểm chung và ba đường thẳng phân  biệt b,c,d có một điểm chung. Hỏi 4 đường thẳng a,b,c ,d cắt nhau tại mấy điểm? tại sao?

Bài 4. Cho điểm M . Hãy vẽ và giải thích  cách vẽ hai điểm A,B sao cho hai đường  thẳng MA, MB không trùng nhau.

Hướng dẫn – giải – Đáp số:

Bài 1 : Em có thể vẽ hình như sau:

Bài 2 : với ba điểm A,C,D thẳng hàng nên đường thẳng AC đi qua điểm C và D. Vì ba diểmd C,D,B thẳng hàng nên đường thẳng BD đi qua điểm C, D. Qua hai điểm  C v à D chỉ có thể vẽ được một đường thẳng nên đưởng thẳng AC và BD trùng nhau.

Bài 3. Điểm chung M của ba đường thẳng a,b,c cũng là điểm chung của hai đường thẳng b,c. Điểm chung N của ba đường thẳng b,c,d cũng là điểm chung của hai dường thẳng b ,c. Hai đường thẳng b,c khác nhau có điểm chung thi có chỉ một  điểm chung nên điểm M, điểm N trung nhau nên a,b,c,d chỉ có một điểm chung.

Bải 4. Lấy điểm A khác M, rồi vẽ điểm B không nằm trên đường thẳng MA, thế thì MA và MB không trùng nhau(vì nếu trùng nhau thì A,M,B thẳng hàng).