Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?

Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào ? Số lượng là bao nhiêu ?

Trả lời:

Bộ giá đỡ gồm các chi tiết:

- Vít M6.24: 4 chiếc

_ giá đỡ: 2 chiếc

_ Tấm đỡ: 1 chiếc