Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân của một hình chóp đều có đáy là một hình vuông, cạnh bằng 40mm và chiều cao của hình chóp bằng 50mm.

Vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân của một hình chóp đều có đáy là một hình vuông, cạnh bằng 40mm và chiều cao của hình chóp bằng 50mm.

Trả lời:

Hình chóp có:

+ đáy là hình vuông

+ cạnh bằng 40mm

+ chiều cao 50mm