Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài tập 1: Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

Bài tập 1: Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau?

Trả lời:

Độ muối của các biển và đại dương khác nhau là tuỳ thuộc vào nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ít, độ bốc hơi lớn hay nhỏ.


Bài tập 2: Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất.

Trả lời:

Nguyên nhân của hiện tượng thuỷ triều trên Trái Đất là do sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời. Chính sức hút này đã làm cho nước ở các biển và đại dương vận động lên xuống sinh ra thuỷ triều trong ngày và những thời kì triều cường, triều kém trong tháng.


Bài tập 3: Tại sao các dòng biển lại có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

Trả lời:

Các dòng biển có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua, bởi vì dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn; ngược lại các dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ.

Các bài học nên tham khảo