Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài tập 1: Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Bài tập 1: Các chí tuyến và vòng cực là những ranh giới của các vòng đai nhiệt nào?

Trả lời:

- Các chí tuyến là ranh giới của các vành đai ôn đới và nhiệt đới.

-  Các vòng cực là ranh giới của các vành đai ôn đới và hàn đới.

 

Bài tập 2: Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Trả lời:

Đặc điểm của khí hậu nhiệt đới:

-    Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa tương đối lớn và số giờ chiếu sáng trong ngày ít chênh lệch giữa các ngày trong năm.

-     Lượng nhiệt nhận được nhiều, nên quanh năm nóng. Mùa đông nhiệt độ chỉ giảm chút ít so với các mùa khác.

Gió thổi thường xuyên là gió Mậu dịch (Tín phong). Mưa trung bình từ

1000 đến trên 2000mm/năm.

 

Bài tập 3: Nêu đặc điểm của khí hậu ôn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Trả lời:

Đặc điểm của khí hậu ôn đới:

Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời và số giờ chiếu sáng trong ngày chênh lệch nhau nhiều giữa các tháng trong năm, do đó các mùa thể hiện rõ rệt.

Gió Tây ôn đới thổi thường xuyên. Lượng mưa từ 500 - 1000 mm/năm.

 

 

Bài tập 4: Nêu đặc điểm của khí hậu hàn đới. Gió thổi trong đới này chủ yếu là gió gì?

Trả lời:

Đặc điểm của khí hậu hàn đới:

Là khu vực có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ. sổ giờ chiếu sáng trong ngày có sự giao động rất lớn giữa các mùa. Vì thế, đây là khu vực giá lạnh, băng tuyết quanh năm. Lượng mưa trung bình dưới 500 mm/năm. Gió chủ yếu trong đới này là gió Đông cực.

Các bài học nên tham khảo