Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại...

C9. Tại sao nồi, xoong thường làm bằng kim loại , còn bát đĩa thường làm bằng sứ?

Hướng dẫn giải:

Nồi xoong thường làm bằng kim loại, vì kim loại dẫn nhiệt tốt; bát đĩa thường làm bằng sứ vì sứ cách nhiệt tốt.