Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai vật M và N có cùng thể tích

9. Hai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình còn vật N lơ lửng trong chất lỏng. Gọi pM, FAM là trọng lượng và lực đẩy Ác- si – mét tác dụng lên vật M; PN, FAN là trọng lượng và lực đẩy Ác- si – mét tác dụng lên vật N. hãy chọn dấu “=”, “<”, “>” thích hợp cho các ô trống

a) FAM    FAN

b) FAM    PM

c) FAN   PN

d) PM    PN

Hướng dẫn giải:

 a) FAM  =  FAN

b) FAM   <  PM

c) FAN =  PN

d) PM  >  PN.