Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao

C9. Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa (*). Đó là việc (1)............. Đặt (2)...........lên đĩa cân bên trái. Đặt lên đĩa cân bên kia một số (3)............. có khối lượng phù hợp và điều chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm (4)..............., kim cân nằm (5)......... bảng chia độ. Tổng khối lượng của các (6)........... trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của (7)..............

-          quả cân

-          vật đem cân

-          điều chỉnh số 0

-          đúng giữa

-          thăng bằng

Trả lời:

(1) - điều chỉnh số 0;                        (5) - đúng giữa;

(2) - vật đem cân;                            (6) - quả cân;

(3) - quả cân;                                  (7) - vật đem cân.

(4) - thăng bằng;