Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.

C9. Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.

a) l = (1)..............

b) l = (2).............

c) l = (3)...............

Bài giải:

(1), (2), (3): 7 cm