Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một người đi bộ với vận tốc 4km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc, biết thời gian để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc hết 30 phút.

C8. Một người đi bộ với vận tốc 4km/h. Tìm khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc, biết thời gian để người đó đi từ nhà đến nơi làm việc hết 30 phút.

Hướng dẫn.

v = 4 km/h ; t = 30 phút = 1/2 giờ.

s = v.t = 4.\(\frac{1}{2}\) = 2km.