Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất,

C8. Ở những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Ở vị trí A và C động năng nhỏ nhất (bằng 0). Ở vị trí B, thế năng nhỏ nhất.