Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài?

C8. Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở phần mở bài?

Hướng dẫn:

Nếu Đông bỏ kính ra, ta nhìn thấy mắt bạn to hơn khi nhìn mắt bạn lúc đeo kính, vì kính của bạn ấy là thấu kính phân kì. Khi ta nhìn mắt bạn qua thấu kính phân kì, ta đã nhìn thấy ảnh ảo của mắt, nhỏ hơn mắt khi không đeo kính.