Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km ?

C7. Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc là 12 km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao nhiêu km ?

Hướng dẫn.

t = 40 phút = \(\frac{40}{60}\) giờ = \(\frac{2}{3}\) giờ.

Quãng đường đi được s = v.t = 12.\(\frac{2}{3}\) = 8 km.